Integrationsprojekt

Föreningen fick bidrag från Västerviks kommun för att genomföra ett integrationsprojekt. Projekten var delad i två delprojekt,