Vi främjar integration

Genom att anordna olika aktiviteter och projekt kan vi skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar att prata svenska i vardagen och därigenom få större möjligheter att påverka sin livssituation.

Öppet och mångkulturellt

Vi genomför en rad aktiviteter inriktade mot barn för att bevara den somaliska kulturen och språket. Genom denna insats vill vi bidra till ett välfungerande mångkulturellt samhälle där vi ta till oss av den svenska kulturen men samtidigt bevara vår egen kultur.

Gemenskap och mötesplats

Vi strävar efter att föreningslokalen ska vara en mötesplats där det händer spännande saker, där man trivs och vill lägga sin tid.