Läxhjälp

Många av våra unga är i stort behöv av hjälp med skolarbete

Eftersom en del av dem får inte tillräckligt stöd från deras föräldrar har vi tagit initiativet att anordnar läxhjälp i föreningens lokal.
Vi tycker att läxläsningen ska vara rolig och trevlig för att motivera barnet att jobba med läxorna och ta till sig kunskapen.

Kulturprogram

En viktig del av vår verksamhet

Vi har också kulturaktiviteter av olika slag där somaliskan är det bärande språket. De aktiviteterna är riktad till somaliska barn och ungdomar för att stärka och bevara den somaliska kulturen och språket.

Studiecirklar

Studiecirklarna ge meddlemarna möjlighet att byta erfarenheter/kunskap och att lära sig mer om de ämnen de är intresserade av.