Projekt

Föreningen anordnade också följande aktiviteter som ligger utanför ordinarie verksamheten.

Sommarlov 2017


Vi organiserade gratis aktiviteter för barn under sommarlovet 2017. Tack medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som Västerviks…

Integrationsprojekt


Föreningen fick bidrag från Västerviks kommun för att genomföra ett integrationsprojekt. Projekten var delad i två delprojekt,