Vårt huvudsyfte är att ge medlemmarna möjlighet att integreras i det svenska samhället

Genom att anordna olika aktiviteter och projekt som främjar integration kan vi skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar att prata svenska i vardagen samt skapa ett kontaktnät och därigenom få större möjligheter att påverka sin livssituation.

Vi tror på ett öppet och mångkulturellt samhälle

Föreningen genomför en rad aktiviteter inriktade mot barn för att bevara den somaliska kulturen och språket. Genom denna insats vill vi bidra till ett välfungerande mångkulturellt samhälle där vi ta till oss av den svenska kulturen men samtidigt bevara vår egen kultur.

För att bryta isolering och främja gemenskap fungerar vår lokal som en mötesplats för dem som saknar andra fritidsalternativ

Vi strävar efter att föreningslokalen ska vara en mötesplats där det händer spännande saker, där man trivs och vill lägga sin tid.